Brottmål
Offentlig försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Familjerätt
Äktenskapsskillnader, vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Arvsrätt
Boutredningsman, boutredningar, testamente m.m.

Socialrätt
Advokatbyrån företräder socialnämnder, vårdnadshavare eller barn och ungdomar i ärenden enligt LVU, dvs i frågor rörande tvångsomhändertaganden av barn i förvaltningsdomstolarna.

Affärsjuridik
Avtal, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, m.m.

Fastighetsrätt
Hyra, köp, fel i fastighet m.m.

Tvistelösning

Rättshjälp, rättsskydd och försäkringar

Kostnaden för vårt arbete kan Du ofta få hjälp med.

Genom hemförsäkringen har Du vanligtvis ett rättsskydd som hjälper Dig med kostnaderna. Om hemförsäkringen inte täcker detta, är det möjligt att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten.

Om Du är misstänkt för allvarligare brott utses en offentlig försvarare av domstol och i vissa fall utser domstolen ett målsägandebiträde för brottsoffret. Detta sker på begäran av åklagaren, den misstänkte eller brottsoffret. Vi hjälper Dig gärna med detta. I de flesta fall betalar staten denna kostnad.

Kontakta oss så upplyser vi Dig vidare om möjligheterna att få hjälp med kostnaderna som uppstår när Du söker juridisk hjälp.